Disclaimer van Bouw & Wonen

De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld door Wonen Media. Voor de juistheid en volledigheid kan echter niet ingestaan worden. Wonen Media verstrekt met de website informatie over diensten en producten die worden aangeboden. Zonder voorafgaande toestemming of mededelingen kunnen wijzigingen worden aangebracht waaronder prijswijzigingen.

Wonen Media aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Wonen Media stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen maar is niet aansprakelijk bij verkeerd gebruik.

Verwijzingen naar website die niet door Wonen Media worden onderhouden zijn alleen ter informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.